yar plzzzzz.. help..

2702 views 102 replies
Reply to Topic
Ashii

Age: 119
Total Posts: 31001
Points: 0

Location:
France, France
heyyy JB friends,, plz plzz help me
my mom s gone to pak for 20 days,,

khana pakaaannnaaaaaa haaaaaaaiiiiiiii..
plz plzzz kuch easyyyyyy si cheezein post kar do yahan
plz plzzzzzzzzz

Posted 11 Sep 2004

Guest_005 says
Posted 05 Oct 2004

Fairl_Girl says
Posted 05 Oct 2004

Ashii says
khekehekehekehkehehkeekheheee..
haaahahaaahahahahaahahaaaa...

meri kuchoooo puchooo shi jaaannnnnnn
Posted 06 Oct 2004

Guest_005 says
   
Posted 06 Oct 2004

Posted 06 Oct 2004

Guest_005 says
Posted 07 Oct 2004

Posted 07 Oct 2004

valandrian says
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234bd22234
bd22234
Posted 24 Apr 2018

Posted 16 Sep 2018

Posted 18 Oct 2018

Posted 06 Nov 2018

Posted 18 Nov 2018

Reply to Topic