bet12 tuong lai cua Mina o Barcelona con bo ngo

87 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Theo bet12 ba bàn th?ng cho Colombia t?i World Cup 2018 dã nâng cao giá tr? chuy?n nhu?ng c?a Yerry Mina tang v?t. có khá nhi?u CLB dã liên l?c v?i Barcelona d? h?i mua trung v? này.
C?u th? 23 tu?i này dang di t?i Barcelona t? kì chuy?n nhu?ng mùa dông v?i m?c ngân sách 11,8 tri?u euro t? Palmeiras. Anh dã cho bi?t mình là m?t trong m?i de d?a cho hàng công nhung l?i t? ra khá v?ng v? ? ch? hàng phòng ng?.

Mina dang b? ngó lo ? Barcelona
có v? nhu anh ?y không phù h?p v?i phong thái c?a Barcelona. HLV Ernesto Valverde ch? cho trung v? ngu?i Colombia này ra sân v?n v?n 379 phút trong kho?ng 5 tháng.
m?c d?u Mina choi r?t t?t ? Nga, nhung Barcelona v?n có k? ho?ch d? anh ra di & chiêu m? Clement Lenglet. Barcelona mu?n d? anh ra di v?i giá tr? g?p dôi s? ti?n mà ngu?i ta dã tr? cho Palmeiras d? l?y anh v?.
không nh?ng th?, Barcelona còn t?n t?i m?t chiêu bài n?a là dem Mina cho mu?n. H? hi?u r?ng v?i ti?m nang hi?n t?i c?a anh, giá tr? c?a Mina còn t?n t?i th? tang nhi?u hon th? trong su?t m?t nam mang anh dua cho mu?n.
T?i World Cup 2018, dù không du?c ra sân trong tr?n g?p Japan nhung ba tr?n sau dó Mina d?u du?c dá chính. & anh là m?t trong nhân t? quan tr?ng giúp Colombia ti?n vào vòng 1/8.

Mina là y?u t? quan tr?ng giúp Colombia vào t?i vòng 1/8 World Cup 2018.
nha cai vwin cho bi?t  Mina là 1 trong c?u th? to, cao và ch?ng h? ngán b?t kì d?i th? nào. Trong màu áo Colombia, anh có 27 l?n do?t bóng t? d?i th?, 18 l?n c?n bóng & t?c bóng 6 l?n. Ngoài kh? nang phòng ng? thì chi?u cao 1m94 cung giúp Mina không chi?n r?t t?t, anh dã có ba pha l?p công quan tr?ng nh? chi?u cao c?a t?.
Ðông H?i

Posted 28 Sep 2018

Reply to Topic