nha cai uy tin nhat hien nay Soi keo Juventus vs Sassuolo

87 views 0 replies
Reply to Topic
haigiacmo123

Age: 2020
Total Posts: 0
Points: 10

Location:
,
Cùng nha cai uy tin nhat hien naynhacaiso.vn  di?m qua tình hình l?c lu?ng hai d?i:
Juventus: Leonardo Spinazzola ch?n thuong; tài nang ra sân c?a Miralem Pjanic còn b? ng?.
Sassuolo: Federico Peluso ch?n thuong.
Sau 2 tu?n t?m ngh? d? nhu?ng ch? cho lo?t tr?n giao h?u gi?a các d?i tuy?n giang son thì th?i di?m cu?i tu?n này Serie A s? tr? l?i d? ph?c ph? nh?ng ngu?i yêu bóng dá Ý.
Vòng 4 này Juventus s? du?c quay v? thánh d?a Allianz Stadium d? nghênh ti?p d?i khách Sassuolo. H?n ai cung bi?t r?ng vi?c dánh b?i "Lão phu nhân" ? th?i di?m dó có v? nhu là tr?ng trách b?t kh? thi, 7 nam trôi qua v?n không có b?t kì ai hoàn toàn có th? l?t d? s? th?ng tr? c?a h? t?i Calcio.
tham kh?o thêm nh?n d?nh bóng dá anh & Soi kèo Aston Villa vs Rotherham, 01h45 ngày 19/9
Qua 3 vòng d?u tru?c tiên "Bianconeri" dang ch?m ch? trên d?nh BXH v?i 9 di?m tuy?t v?i và hoàn h?o nh?t. Th?m chí khi kinh di?n Cristiano Ronaldo còn im hoi l?ng ti?ng thì các chân sút khác trên hàng công nhu Mario Mandzukic hay Federico Bernadeschi dang gánh vác ch?t lu?ng cao trách nhi?m ghi bàn c?a CR7.
có th? nói Juventus dang s? h?u m?t phong d? hu? di?t khi 10 tr?n g?n dây h? thua có m?t. n?u nhu Sassuolo d? thua trong tr?n d?u t?i thì có l? r?ng th?y trò Roberto de Zerbi cung không nên quá bu?n lòng khi trong l?ch s? h? chua t?ng có m?t thành công nào trên sân nhà c?a Juventus. Th?m chí d?i bóng s?c xanh-den m?i ch? có m?t bàn th?ng trên thánh d?a Allianz Stadium nh? công c?a h?u v? Luca Antei.
V?i Sassuolo h? cung dang có 1 phong d? t?t khi dang d?ng ? trong ph?n th? 2 trên BXH Serie A. Nhung ph?i công nh?n Domenico Berardi & nh?ng b?ng h?u quá r?i ro x?u khi ph?i ch?m trán nhà ÐKVÐ quá s?m. Vi?c h? d? thua t?i tr?n d?u này s? gây tác d?ng ?nh hu?ng ý th?c không nh? cho nh?ng c?u th? trong s? tr?n d?u sau.
Mùa gi?i này qu?n tr? Carlo Rossi dã dua v? sân Mapei Stadium m?t b?n H?p Ð?ng khá dình dám dó là chân sút Kevin Price Boateng, ngu?i t?ng m?t th?i n?i lo?n trong màu áo AC Milan. Nhung có l? ti?n d?o mang hai dòng máu Ð?c-Ghana s? ch? là cái bóng c?a b?n thân mình khi duong d?u v?i b? t? v? toàn các hào th? nhu Chiellini hay Bonucci trong tr?n d?u s?p t?i dây.
các chuyên gia Bongda365 nh?n d?nh và dánh giá vi?c Juventus có 1 chi?n th?ng tru?c Sassuolo là m?t trong di?u ch?c ch?n. và nhi?u tài nang Cristiano Ronaldo s? n? súng trong tr?n d?u này vì m?t ngôi sao 5 cánh nhu CR7 không th? ch?u d?ng n?i c?m giác t?t ngòi lâu quá nhu th?. Khi Ronaldo ghi bàn các phe d?i l?p ti?p sau c?a Juventus cung hãy nên c?n tr?ng & ghi l?i câu danh ngôn c?a Alexander Hamilton "M?t khi thanh ki?m dã du?c rút ra, con cu?ng n? c?a con ngu?i s? không t?n t?i gi?i h?n c?a s? ki?m ch?."
D? doán: 4-1 (Ch?n Juventus & Tài)
th?ng kê soi kèo tr?c ti?p bóng dá Juventus vs Sassuolo:
+ Trong 10 tr?n cách dây không lâu nh?t, Juventus ch? có 1 tr?n thua.
+ Sassuolo chua bao gi? chi?n th?ng tru?c Juventus trên SVÐ Allianz Stadium.
+ Hàng công c?a Juventus ghi du?c 7 bàn th?g trong 3 vòng d?u kh?i d?u Serie A.
Anh Son
Posted 07 Oct 2018

Reply to Topic