A Small Mistake ?

1501 views 28 replies
Reply to Topic
Rapunzel

Age: 119
Total Posts: 51848
Points: 0

Location:
Pakistan, Pakistan
Posted 04 Sep 2008

Posted 04 Sep 2008

Rapunzel says
Posted 04 Sep 2008

Miss mine says

Posted 05 Sep 2008

Rapunzel says
thank You mm
Posted 05 Sep 2008

~tasha~ says
Posted 05 Sep 2008

Rapunzel says
Posted 05 Sep 2008

eshajam says
Posted 05 Sep 2008

Rapunzel says
Posted 06 Sep 2008

~tasha~ says
Rapunzel said:keep joking
Posted 06 Sep 2008

Posted 06 Sep 2008

Rapunzel says
ok tashu

Posted 06 Sep 2008

~tasha~ says
Posted 06 Sep 2008

sun_shine says
Posted 13 Sep 2008

Rapunzel says
thnx
Posted 13 Sep 2008

~Fragi~ says
engineeer cf hoga ... aur during work us ko call agayee hogi
Posted 14 Sep 2008

Rapunzel says

aur call bi high command ki
Posted 14 Sep 2008

~Fragi~ says
bus becharey ney tension mein aker ulta kar diya hoga
Posted 14 Sep 2008

Rapunzel says

halan k kaha bi tha tension lena ka nhi dene ka
Posted 15 Sep 2008

tehzeeb says
hahaha cf ko theka kis ney diya tha ab bhugtey
Posted 27 Sep 2008

Rapunzel says
Posted 04 Oct 2008

cutefriend says
looo ji me beech main kidher se a gaya

sachi se main ne kuch nahi kiya    
Posted 01 Nov 2008

Rapunzel says
hum jante hain tum ho hi kaam chor
Posted 01 Nov 2008

cutefriend says
bas awayen mujh masoom per ilzam laga dete ho ap sab loogggg

aik shareef banda kiya mil gaya ilzam ki barish ker di   
Posted 01 Nov 2008

Rapunzel says
Shareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef

naam kab change kya tum ne
Posted 03 Nov 2008

tehzeeb says
shareef or aap

kaisi kaisi batein kartey ho

you are so funy CF

Posted 13 Nov 2008

Rapunzel says
Tehzeen tum sahih shamat lati ho
Posted 14 Nov 2008

valandrian says
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229bd50229
bd50229
Posted 28 May 2018

Posted 26 Sep 2018

Reply to Topic