Användningen av solenergi i stadsbyggnad: utsikter och utmaningar

175 views 0 replies
Reply to Topic
lata

Age: 2023
Total Posts: 36
Points: 10

Location:
,
Användningen av solenergi i stadsbyggnad: utsikter och utmaningar.
Building Sustainability 18 - en ledande konferens för hållbar samhällsbyggnad - arrangerad av staden Stockholm och Swedish Green Building Council.
För fjärde gången presenterar Swedish Green Building Council och staden Stockholm "Building Sustainability 18". Under två dagar belyser vi problem och lösningar genom hela processen av samhällsbyggande, från planering och byggande till förvaltning. Ta tillfället i akt att interagera med ledande experter och beslutsfattare på årets viktigaste mötesplats.
Hållbar stadsutveckling: integrering av miljöaspekter i stadsplanering och infrastrukturutveckling https://buildingsustainability18.se/
Building Sustainability 18 är inte bara en konferens, det är en plattform för att driva hållbarhetsagendan framåt. Genom att samla ledande experter, beslutsfattare och praktiker inom området skapar vi en möjlighet att inte bara diskutera de aktuella problemen, utan också att hitta innovativa lösningar.
En av huvudpunkterna på konferensen är att visa upp över 30 fallstudier med goda exempel på hållbart byggande och samhällsplanering. Dessa fallstudier kommer från olika delar av den nordiska regionen och visar på mångfalden och kreativiteten inom området.
En annan viktig del av konferensen är de ärliga samtalen och debatterna som äger rum. Vi tror på att öppet diskutera både framgångar och misslyckanden för att lära av varandra och driva utvecklingen framåt. Genom att lyfta fram kritiska perspektiv och utmana etablerade idéer kan vi skapa en mer robust och hållbar samhällsbyggnadspraxis.
Men Building Sustainability 18 handlar inte bara om att diskutera problemen - det handlar också om att skapa nya affärsmöjligheter och nätverk. Genom att samla branschens främsta aktörer skapar vi en plattform för att utbyta idéer, knyta kontakter och hitta nya affärspartners. Det är här de verkliga innovationerna och affärsmöjligheterna uppstår.
Så varför ska du delta i Building Sustainability 18? För att få insikter och inspiration från ledande experter inom hållbar samhällsbyggnad. För att lära dig av goda exempel och få nya idéer att implementera i ditt eget arbete. För att delta i ärliga samtal och debatter som driver utvecklingen framåt. Och för att skapa nya affärsmöjligheter och nätverk som kan hjälpa dig att ta din verksamhet till nästa nivå.
Building Sustainability 18 är inte bara en konferens - det är en möjlighet att vara med och forma framtiden för hållbar samhällsbyggnad. Vi hoppas att få se dig där!

Posted 3 weeks ago

Reply to Topic