GOL GAPPAY

4026 views 126 replies
Reply to Topic
Rehan M Din

Age: 43
Total Posts: 15020
Points: 0

Location:
Pakistan, Pakistan

Har cheez mehngi hoti ja rahi hai...
majboran
hamain bhi rates revise karnay par rahay hain

GOL GAPPAY (Simple) = Rs. 40 per dozen

GOL GAPPAY (Special) = Rs. 50 per dozenPosted 12 May 2008

Rapunzel said:

Rehan M Din said:khali ham khud hi kara lain gay...
ap bataen ap nay rent lena hai ya nahi...ye tu dehshat gardi hai


yani ap nay rent nahi lena...

Posted 10 Jul 2008

Rapunzel says
nhi dukan nhi deni
Posted 11 Jul 2008


mai dukan ka nahi rent ka poch raha hoon...

Posted 11 Jul 2008

Rapunzel says
mein rent ka nhi dukan ka kah rhi hun
Posted 12 Jul 2008

valandrian says
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869bd15869
bd15869
Posted 17 Apr 2018

Posted 25 Sep 2018

Reply to Topic