Valentine`s Day

1398 views 13 replies
Reply to Topic
Fairl_Girl

Age: 122
Total Posts: 26920
Points: 0

Location:
Pakistan, Pakistan
Loveria Halal Comitee Ke Mutabik
Pyar Ka Chand Nazar A Gaya Hai

Lehaza Saturday 14 February Ko
Valentine`s Day

Riwaiti Ishq_O_Muhabat
Ke Sath Manaya Jayega

Pakistani Awam Se Guzarish Hai Ke Wo
Apne Apne Lover Se Narazgi Khutam Kar Ke

Ek Red Jory Ka Intzam Karlein Or
Intahai Aqeedat_O_Muhabat

Ke Sath Is Din Ko Manaen

Shukriya
Posted 13 Feb 2009

shaista sayswah wah

shukkar hai chaand to dikhai diya. warna eid bakra eid ka chaand to pata nahin kahan chup jata hai
Posted 13 Feb 2009

Fairl_Girl says
Posted 13 Feb 2009

~CHANDNI~ says
Fairl_Girl said:

Loveria Halal Comitee Ke Mutabik
Pyar Ka Chand Nazar A Gaya Hai

Lehaza Saturday 14 February Ko
Valentine`s Day

Riwaiti Ishq_O_Muhabat
Ke Sath Manaya Jayega

Pakistani Awam Se Guzarish Hai Ke Wo
Apne Apne Lover Se Narazgi Khutam Kar Ke

Ek Red Jory Ka Intzam Karlein Or
Intahai Aqeedat_O_Muhabat

Ke Sath Is Din Ko Manaen

Shukriya   
Posted 14 Feb 2009

Fairl_Girl says
Posted 15 Feb 2009

tehzeeb says
eid ka chand nazar aye na aye valentine ka chand to baghair dekhey bhi nazar a jaye ga

Posted 16 Feb 2009

Posted 17 Feb 2009

Posted 17 Feb 2009

Fairl_Girl says
London_Girl said:

THXX SIS
Posted 18 Feb 2009

Fairl_Girl says
**sensational** said:

THXX
Posted 18 Feb 2009

dreamboy_1 says
Posted 18 Feb 2009

Fairl_Girl says
thx dreamboy
Posted 18 Feb 2009

valandrian says
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179bd50179
bd50179
Posted 28 May 2018

Posted 26 Sep 2018

Reply to Topic