Bara dushvaar hota hai

1709 views 6 replies
Reply to Topic
Rapunzel

Age: 124
Total Posts: 51848
Points: 0

Location:
Pakistan, Pakistan
Bara dushvaar hota hai
Zara sa faisla karna...
K jeevan ki kahani ko
Bayaan e bey zabaani ko
Kahan se yaad rakhna hai
Kahan se bhool jana hai
Kisey kitna batana hai
Kis se kitna chhupana hai
Kahan ro ro k hansna hai
Kahan hans hans k rona hai
Kahan aavaaz deni hai
Kahan khamosh rehna hai
Kahan rasta badalna hai
Kahan se laut aana hai
Bara dushvaar hota hai
ZARA SA FAISLA KARNA...
Posted 07 Mar 2009

olldman says
Bohut achi hai, Rapunzel.
Posted 07 Mar 2009

~CHANDNI~ says
Rapunzel said:

Bara dushvaar hota hai
Zara sa faisla karna...
K jeevan ki kahani ko
Bayaan e bey zabaani ko
Kahan se yaad rakhna hai
Kahan se bhool jana hai
Kisey kitna batana hai
Kis se kitna chhupana hai
Kahan ro ro k hansna hai
Kahan hans hans k rona hai
Kahan aavaaz deni hai
Kahan khamosh rehna hai
Kahan rasta badalna hai
Kahan se laut aana hai
Bara dushvaar hota hai
ZARA SA FAISLA KARNA...

Posted 09 Mar 2009

sun_shine says
Assalam O Alaikum

*Its Beautiful...!
Posted 09 Mar 2009

Rapunzel says
Waalaikum Assalam

shukrya sab ka
Posted 24 Mar 2009

valandrian says
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400bd31400
bd31400
Posted 05 May 2018

Posted 26 Sep 2018

Reply to Topic